ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜ. Β

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜ. Β
Κατόπιν του με αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.39545/23-05-2018 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας του Τμήματος Ιατρών ΕΣΥ, σας γνωρίζουμε ότι παρατάθηκε έως την Τετάρτη 30-05-2018 και ώρα 23:59 μ.μ. η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Continue reading
Continue reading...