ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε οτι οι ημέρες των Γιατρών στα περιφερειακά Ιατρεία αναφοράς του Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κρεστένων είναι οι παρακάτω:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΕ Π.Ι.

Continue reading...