ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ

Εγκαινιάζουμε από σήμερα τη διαδικασία επίσημης ενημέρωσης για άμεσες ανάγκες υλικών και υπηρεσιών για το Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κρεστένων καθώς και ενέργειες που αποσκοπούν στη υλοποίηση του 3ετούς στρατηγικού σχεδιασμού, όπως ανακοινώθηκε στο ΚΠΕ Κρεστένων το Σάββατο 28 Απριλίου 2018. Διαβάστε το επίσημο έγγραφο Ω0Ρ046904Φ-ΓΞΝ. ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ