ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Κ.Υ. ΚΙΑΤΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Κ.Υ. ΚΙΑΤΟΥ


Η άμεση ανάγκη για λειτουργία του Ακτινολογικού εργαστηρίου είχε ως προαπαιτούμενο τη συνεχή και αδιάλειπτη υποστηριζόμενη λειτουργία του εμφανιστηρίου και την ετοιμότητα γιατους απαιτούμενους ελέγχους για την επαναλειτουργία του. Χρειαζόμασταν άμεσα υλικά για το ακτινολογικό εργαστήριο. Το Κέντρο Υγείας Κιάτου προθυμοποιήθηκε αμέσως να μας βοηθήσει με μεγάλη ποσότητα τέτοιων υλικών. Μετη δωρεά αυτή των αναλώσιμων υλικών από το Κέντρο Υγείας Κιάτου (φιλμ, Υγράεμφάνισης, Υγρά στερέωσης) σε ποσότηταπου μπορούμε να λέμε οτι είμαστε επαρκείς για μεγάλο χρονικό διάστημα, μας βοηθά να ξεκινήσουμε, μέσα στο μήνα μετά από 3 χρόνια περίπου, το ακτινολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου – Κ.Υ.Κρεστένων.

Σας ευχαριστούμε για την ανιδιοτελή προσφορά σας και ευελπιστούμε σε συνεχή συνεργασία.

Ο Αν. Διοικητής Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κρεστένων

Ιωάννης Χουζούρης