ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προχωρήσει στις διαδικασίες που προβλέπονται, προκειμένου για την εκμίσθωση του κυλικείου της Νοσηλευτικής Μονάδας, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του οικοπέδου του Νοσοκομείου, στεγασμένο, σε χώρο που αφορά σε δέκα τετραγωνικά ( κύριος χώρος ) με προέκταση στεγασμένη .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Διοικητή της Ν.Μ. Κρεστένων στο Γραφείο του και στο τηλέφωνο : 2625-360255 , μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου 2019 , προκειμένου να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες για την εκμίσθωση του κυλικείου και την ενεργοποίηση της διαδικασίας που προβλέπεται ώστε μετά το προβλεπόμενο διάστημα να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Ο Αν. Διοικητής Νοσοκομείου Κρεστένων