Παράδοση Μελέτης

Παράδοση Μελέτης

Παραδόθηκε η μελέτη για τη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στο Νοσοκομείο – ΚΥ Κρέστενας. Τα επόμενα βήματα:

  1. Υπογραφή του Τεχνικού δελτίου έργου από το Υπουργείο Υγείας
  2. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια
  3. Έναρξη διαγωνισμού για την υλοποίηση της μονάδας.

Στόχος μας είναι να παραδοθεί το έργο έτσι ώστε να προλάβουμε να οργανώσουμε προσλήψεις και έναρξη λειτουργίας στις αρχές του 2020.

Με την α) Λειτουργία της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, την β)ενεργειακή αναβάθμιση όλου του κτιρίου και την γ)έναρξη σταθμού ΕΚΑΒ, μαζί με την πλήρη λειτουργία των δ) 2 εργαστηρίων μας, με την τοποθέτηση του ψηφιακού εμφανιστηρίου στο ακτινολογικό και την πρόσληψη των 2 ΤΕ επικουρικού προσωπικού και μην το ξεχνάμε την ε)Έναρξη λειτουργίας συλλόγου φίλων Νοσοκομείου – ΚΥ Κρεστένων, τότε θα είμαστε έτοιμοι να πούμε οτι πετύχαμε τους 3ετείς στόχους που είχαμε δημοσιοποιήσει τον Απρίλιο του 2018

5 στόχοι – 5 βήματα ανάπτυξης