ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλούνται τα ιδρυτικά μέλη του “Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κρεστένων” να προσέλθουν στη γραμματεία του Νοσοκομείου μέχρι την Δευτέρα 1/7/2019 και ώρα 13:00, για να υπογράψουν το καταστατικό και την ιδρυτική πράξη του Συλλόγου μας.

Οι διαδικασίες τελειώνουν και παρακαλούμε να έρθετε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, για να προλάβουμε τις ημερομηνίες των δικαστηρίων και τη διενέργεια της πρώτης Γενικής Συνέλευσης το Α’ δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, όπως αναφέρει και το καταστατικό μας.

Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.