ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ξεκινούν οι αιτήσεις 3 θέσεων ειδικευμένων Ιατρών στο Νοσοκομείο – ΚΥ Κρεστένων σε βαθμό επιμελητή Β’

  1. Μίας (01) θέσης εσωτερικής παθολογίας
  2. Μίας (01) θέσης Ακτινολογίας
  3. Μίας (01) θέσης Παιδιατρικής