ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΫΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ”

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΫΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ”

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ”

Από την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 θα ξεκινήσει η διαδικασία της διεκπεραίωσης εξ αποστάσεως των πολιτών που χρειάζονται συμβουλές, θεραπεία, διάγνωση και φάρμακα, από το Νοσοκομείο – ΚΥ Κρεστένων. Λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης με τον Covid-19, θα μπορούν οι πολίτες να απολαμβάνουν φροντίδες Υγείας χωρίς φυσική παρουσία, με τηλεφωνική επικοινωνία με τους Ιατρούς υπαίθρου της κάθε περιοχής ή στα τηλέφωνα του Νοσοκομείου – ΚΥ για πολίτες που εξυπηρετούνται από τους Ιατρούς του Νοσοκομείου – ΚΥ Κρεστένων. Για τις κοινότητες προτιμούμε η συνεννόηση να γίνει μέσω των προέδρων τους, τις ημέρες και ώρες που λέει το μηνιαίο πρόγραμμα επισκέψεων των Ιατρών. Η επαφή εξ αποστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:

1. Οι πολίτες να τηλεφωνούν στο Νοσοκομείο – ΚΥ Κρεστένων με τον ΑΜΚΑ τους και το όνομα του φαρμακείου που εξυπηρετούνται. Οι φαρμακοποιοί θα παραλαμβάνουν τις συνταγές από το Νοσοκομείο – ΚΥ Κρεστένων και οι πολίτες θα τις παραλαμβάνουν από το φαρμακείο τους.

2. Μέσω της υπηρεσίας https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/ και του www.gov.gr ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στα συγκεκριμένα sites.

3. Με τηλεεπικοινωνία με πρόγραμμα videoδιάσκεψης, είτε με skype, είτε με oovoo, είτε με το πρόγραμμα messenger του Facebook, για να μπορεί ο Ιατρός να σας δει από απόσταση, από το σπίτι σας και μετά να γνωματεύσει.