Έργα στον εξωτερικό χώρο του Νοσκομείου

Έργα στον εξωτερικό χώρο του Νοσκομείου

Ευχαριστούμε πολύ το Δήμαρχο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων κ. Σάκη Μπαλιούκο που μας εξυπηρετεί συνεχώς με τους ανθρώπους του για εργασίες του Νοσοκομείου – ΚΥ Κρεστένων.

Σήμερα Παρασκευή μαζί με εργαζόμενους του Νοσοκομείου, μαζέψαμε τους προαύλιους χώρους του Νοσοκομείου για την διαμόρφωση parking και άλλων χώρων υποβοηθητικών του βασικού έργου σήμερα, που είναι η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη εμβολιαστική κάλυψη της Νότιας Ηλείας.