ΔΙΟΙΚΗΣΗ

– Αναπληρωτής Διοικητής: Ιωάννης Ελ. Χουζούρης
Αποφάσεις Αν. Διοικητή Διαύγεια Σύνδεσμος: https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2299221878%22&fq=signerUid:%22100037945%22&sort=recent&page=0

 

– Ομάδα Διοίκησης:
Προϊσταμένη Διοικητικού Οικονομικού κ. Μπαρλαμπά Παναγιώτα
Διευθυντής Παθολογικής Μονάδας κ. Λιάτσος Χρήστος
Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: κ. Δούκα Ιωάννα

– Ομάδα Ιατρών Νοσοκομείου – ΚΥ Κρεστένων

– Νοσηλευτική Επιτροπή